کارگا­ه­ های آموزشی کمیته علم سنجی در سال 1397

کارگا­ه­های آموزشی کمیته علم سنجی دانشگاه رازی برای اعضای هیأت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان پژوهشی 

رديف  

عنوان کارگاه­  

 اولویت  به ترتیب  

 مدرس  

 

1  

کارگاه مقاله نويسي در حوزه علوم انسانی 

1. تحصیلات تکمیلی

دکتر محسن گل محمدیان

فایل دریافت کارگاه

 

 2. کارشناسان پژوهشی

 

2 

       

3 

       

4 

       
 

5 

       
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.