بخش سازماندهی اطلاعات

  سازماندهی اطلاعات

   با توجه به گسترش دانش در قالب‌هاي گوناگون، سازماندهي دانش و منابع اطلاعاتي از مهمترين فعالیت‌هاي هر کتابخانه به شمار مي‌رود. هدف اصلي سازماندهی، برقراري نظمي است که به کمک آن کتابدار و مراجعه‌کننده بتوانند به سهولت منبع اطلاعاتی موردنیاز خود را از ميان منابع موجود درکتابخانه بيابند.

سازماندهی وآماده سازی منابع چاپی 

  تمامی اقدامات لازم به منظور قابل دسترس نمودن منابع چاپی (کتاب) از طريق سيستم جامع کتابخانه، وظیفۀ این بخش است. کلیه منابع اطلاعاتي (چاپی) تهیه شده، مورد بررسي تحليلي و موضوعي قرار گرفته و در چارچوب استانداردهاي بين المللي علم اطلاعات و دانش‌شناسي؛ سازماندهی، رده‌بندي و آماده‌سازي مي‌شوند.

مهم‌ترین وظایف این بخش عبارتنداز:

 نظارت فني  سازماندهی اطلاعات دانشکده ها (فهرست نویسی دانشکده ها)

 فهرستنويسي و رده بندي پايه منابع چاپي اعم از فهرست نويسي توصيفي و تحليلي
فهرستنويسي و رده بندي بنيادي و نيمه بنيادي كتابهاي چاپي
 آموزش فهرستنويسي و رده بندي و رفع اشكالات و نواقص علمي (كارورزان و کارکنان )
جستجو در پايگاه كتاب‌شناسي ملي و كتابخانه كنگره و ذخيره كتاب (ايزو) در برنامه كتابخانه
 بازخواني ركوردهاي ذخيره شده در برنامه كتابخانه و اصلاح آن‌ها و وارد كردن شماره ثبت كتاب هاي چاپي و افزودن نسخه الكترونيكي كتب در برنامه
ترجمه و مستند سازي موضوعاتي كه در سرعنوان موضوعي فارسي و انگليسي موجود نيست
تطبيق شماره راهنما با رده بندي كنگره و در صورت نياز، اصلاح آن‌ها در كامپيو‌تر، كارت رف برگه و عطف و…
اصلاح ركوردهاي فهرستنويسي الكترونيكي و شماره هاي ثبت و فايل هاي افزوده
 پيگيري امور مربوط به كتب وجيني جهت خروج از كتابخانه (خروج از دفاتر ثبت و نرم افزار كتابخانه
ارائه گزارش‌هاي تخصصي و گزارش كار به تناوب زماني تعيين شده به مقام مافوق
انجام امور محوله از طرف مقام مافوق

 سازماندهی وآماده سازی منابع دیجیتال 

    با توجه به اهمیت روزافزون منابع غیر چاپی خصوصا کتابهای الکترونیکی و دسترسی از راه دور به منابع کتابخانه ای، کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی نیز با هدف تهیه منابع الکترونیکی و دسترس پذیری این منابع برای مراجعان خود ، نگاه ویژه ای به منابع دیجیتالی دارد و با استفاده از این منابع، قصد دارد راههای دستیابی به علم روز را برای دانشجویان و اساتید هرچه کوتاهتر نماید. بنابراین کلیه کارهای مربوط به منابع دیجیتالی اعم از کتاب های الکترونیکی، تهیه و سازماندهی آنها، و پایان نامه ها ، سازماندهی و نمایه سازی، در بخش کتابخانه دیجیتال انجام می شود.

مهم‌ترین وظایف این بخش عبارتنداز: 

سازماندهی و دیجیتال سازی کلیه مدارک غیر از کتاب
پيگيري امور مربوط به سازماندهی پایان نامه و اسناد
نمایه سازی موضوعی پایان نامه و اسناد
دیجیتال سازی پایان نامه ها  و کلیه مدارک غیر کتابی
اصلاح ركوردهاي الكترونيكي و شماره هاي بازیابی مدارک پایان نامه ها و اسناد
ارائه گزارش‌هاي تخصصي و گزارش كار به تناوب زماني تعيين شده به مقام مافوق

 انجام امور محوله از طرف مقام مافوق

کتابخانه دیجیتال:

مهم‌ترین وظایف کتابخانه دیجیتال عبارتنداز: 

  • اداره کتابخانه دیجیتالی
  • تهیه و در دسترس پذیر نمودن منابع الکترونیکیE-book, E-Journal  در زمینه­ های موضوعی مختلف
  • سازماندهي، فهرست نويسي و رده بندي منابع الكترونيكي
  • نشر اطلاعات دیجیتالی که به صورت رایانه ای نگهداری می شود
  • ارائه خدمات مرجع دیجیتالی و خدمات اطلاع رسانی الکترونیک
  • پرداختن به وظیفه دیجیتالی کردن  فرآیند ذخیره سازی دیجیتالی
  • ایجاد امکان دسترسی و بازیابی به دانش دیجیتالی
  • فهرست و طبقه بندی اسناد و دانش دیجیتالی
  • گردآوری و دسته بندی اطلاعات پورتال کتابخانه
  • تدوین راهنماهای آموزشی منابع دیجیتالی


تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.