بخش فراهم آوری

بخش فراهم آوری 

   بخش فراهم آوری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد وظیفه گردآوری منابع علمی شامل کتاب‌های چاپی و الکترونیکی، منابع دیداری و شنیداری و پایگاه‌های اطلاعاتی را به عهده دارد. انتخاب و گزینش منابع بر اساس نیازسنجی دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه و خرید منابع عمدتا به سه صورت انجام می‌گیرد:

۱- خرید از طریق نمایشگاه کتاب بین‌المللی تهران و نمایشگاه کتاب استانی ،

۲- خرید مستقیم از ناشران داخلی ،

۳- اهداء از طرف سازمان‌ها و اشخاص

 همچنین اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی بصورت مستقیم یا از طریق کارگزاران ناشران معتبر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می‌گیرد. 

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.