مدیریت

سرپرست كتابخانه

دكتر حمید احمدی

 

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

پست الكترونيكي: hamid_ahmadi@razi.ac.ir

آدرس وب سايت:


رزومه پژوهشی 

 

 

مهم‌ترین وظایف مدیر کتابخانه مرکزی عبارتنداز:         

 • آشنایی کامل با وظایف و اهداف کتابخانه
 • تماس و مطالعه دائم در امور مربوط به کتاب و کتابداری جهت پیشبرد هدفهای کتابخانه
 • بررسی و ارزشیابی برنامه های جاری و آتی پیشنهادی کتابخانه
 • پیش بینی بودجه سالانه مورد نیاز کتابخانه ها در جهت تحقق برنامه ها
 • ارزشیابی کمی و کیفی کارکنان کتابخانه
 • تعیین شرح وظایف یک یک کارمندان کتابخانه مرکزی و تقسیم کار بین آنان
 • دریافت گزارش مستمر کار از کارمندان کتابخانه
 • شرکت در جلسات اتخاذ تصمیم و برنامه ریزی
 • تعیین اولویت های مختلف بین کتابخانه ها
 • امضای مکاتبات در بخش های اطلاعات گیری و اطلاع رسانی در زمینه کتاب و کتابخانه با مسئولان، سازمان ها و مؤسسات مرتبط
 • مکاتبات با سازمان ها و مؤسسات به منظور اطلاع یابی در حوزه کتاب و اطلاع رسانی به هنگام آن به دستگاه متبوع
 • سرپرستی طرح های پژوهشی کتابخانه
 • مصاحبه با داوطلبان استخدام برای مشاغل مناسب کتابخانه ها
 • پیشنهاد در مورد تشویقات، ترفیعات و ... کارمندان و هر نوع امور مربوط
 • بررسی نیازهای پرسنلی و تجهیزاتی کتابخانه ها و پیشنهاد آن به معاونت پژوهشی برگزاری هفته کتاب و کتابخوانی
 • انجام سایر فعالیت ها و و ظایف متداول
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.