بخش پشتیبانی فنی کتابخانه

   بخش پشتیبانی فنی کتابخانه 

کلیه کارهای مربوط به انواع فناوری ها در کتابخانه از جمله رایانه ها، سرورهای کتابخانه، پایگاه ها و نرم افزار های عمومی و تخصصی و مدیریت سیستم کتابخانه دیجیتال و پورتال کتابخانه در بخش فناوری اطلاعات کتابخانه انجام می شود.

مهم‌ترین وظایف این بخش عبارتنداز:

-           مدیریت نرم افزار مدیریت کتابخانه ای مورد استفاده در کتابخانه مرکزی

-           نظارت بر استفاده ‏ی صحیح از نرم افزار مدیریت کتابخانه در کتابخانه های اقماری تحت پوشش

-         به روز رسانی و مدیریت پورتال کتابخانه و کتابخانه دیجیتال

-         مطالعه‏ ی مستمر در مورد خدمات نوین کتابداری

-            شرکت در دوره ‏های آموزشی مرتبط با حوزه کاری

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.