1)

دسترسي رايگان به كتاب‌هاي الكترونيك، مقالات علمي فارسي، انگليسي و عربي و مقالات نشريات و كنفرانس‌هاي *موسسه استنادي علوم و پايش علم و فناوري (ISC)*

موسسه استنادي علوم و پايش علم و فناوري (ISC) دسترسي به كتاب‌هاي الكترونيك، مقالات علمي فارسي، انگليسي و عربي و مقالات نشريات و كنفرانس‌ها را در پایگاه های اطلاعاتی خود تا پایان شهریور 1400 رایگان کرده است.
کاربران می توانند از طریق وبگاه این مرکز به آدرس https://ricest.ac.ir/ مقالات علمی خود را دانلود و مطالعه کنند. 1400/6/10
فهرست