1)

كتابخانه الكترونيكي در دانشكده‌­هاي مديريت و حسابداري جوانرود و كشاورزي سنقر راه‌اندازي شد.

در دانشكده‌هاي جوانرود و سنقر؛

كتابخانه ديجيتال در سامانه ثنا راه‌اندازي شد

 

  دكتر حميد احمدي در گفتگو با روابط عمومي دانشگاه رازي اظهار داشت: از اسفند ماه 1399 طرح فهرست‌نويسي و خدمات الكترونيكي كتابخانه‌هاي دانشكده‌هاي مديريت و حسابداري جوانرود و كشاورزي سنقر آغاز شده و تاكنون بيش از 70 درصد اين مهم به اتمام رسيده است. پيش از اين، خدمات كتابخانه‌هاي اقماري دانشكده‌هاي مذكور به صورت دستي و سنتي انجام مي‌شد.

رئيس كتابخانه مركزي دانشگاه افزود: طرح فهرست‌نويسي و خدمات الكترونيكي با حمايت معاونت پژوهش و فناوري و همكاري رؤساي دانشكده‌هاي مديريت و حسابداري جوانرود و كشاورزي سنقر صورت گرفته است.

ايشان گفت: با تلاش مجموعه حاضر در كتابخانه، فهرست‌نويسي و خدمات الكترونيكي كتابخانه‌هاي دانشكده‌هاي مديريت و حسابداري جوانرود و كشاورزي سنقر و كار تا پايان مرداد ماه سال جاري به اتمام خواهد رسيد.

دكتر احمدي گفت: فهرست نويسي بنيادي حدود 6 هزار جلد كتاب در موضوعات مديريت، اقتصاد، حسابداري و كشاورزي كتاب در دست انجام است و  علاوه بر آن، ثبت و باركدگذاري كُتب انجام شده و در سامانه كتابخانه ديجيتال «ثنا دانشگاه» قابليت جستجو، رزرو و امانت فراهم گرديده است.

ايشان افزود: براي انجام اين پروژه علاوه بر پرسنل كتابخانه مركزي و دانشكده‌هاي مديريت و حسابداري جوانرود و كشاورزي سنقر از ظرفيت دانشجويان كارورز گروه علم اطلاعات  و دانش‌شناسي دانشگاه استفاده شد.1400/3/12
فهرست