1)

نشست اعضای پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب کشور

در روز چهارشنبه 21 خرداد ساعت 17 الی 19در مرکز اسناد و کرمانشاه شناسی نشست اعضای پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب کشور با مدیریت دکتر روح الله بهرامی به عنوان مسؤل راه اندازی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب کشور برگزار گردید. در جلسه حاضر دکتر بهرامی گزارشی از روند اجرای کارها ارائه دادند. سپس مدیران گروه های سه گانه در خصوص مسایل ساختاری و همچنین مشکلات پیشروی اجرایی کردن این پژوهشکده به بحث نشستند در نهایت نتایج بدست آمده در جلسات بعدی مورد بررسی بیشتر قرارخواهد گرفت.1399/3/25
2)

نقد و بررسی کتاب " گهواره نگین سبز زاگرس"

این جلسه روز چهارشنبه 21 خرداد ساعت 15 الی  17 با همکاری انجمن ایرانی تاریخ و مرکز اسناد توسعه و کرمانشاه شناسی کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی ، در محل مرکز اسناد توسعه و کرمانشاه شناسی برگزار گردید . در این نشست نویسنده محترم کتاب، جناب آقای نعمت خدادادی توضیحاتی در مورد اهمیت تألیف این اثر دادند و پس از آن اعضای حاضر در جلسه به نقد و بررسی اثرمذکور پرداختند. اعضای جلسه ضمن یادآوری ارزش های این کتاب به عنوان یک اثر بسیار خوب در حوزه تاریخ و جغرافیای بومیاستان، بر پژوهش های تاریخ نگاری بومی و منطقه ای دیگر تأکید کردند.

 1399/3/25
3)

برگزاری نمایشگاه تاریخ صنعت نفت در کرمانشاه

نمایشگاه اسناد تاریخ صنعت نفت به همت انجمن ایرانی تاریخ و با همکاری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  و با حمایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار شد.

نمایشگاه اسناد نفت مشتمل بر حدود یکصد سند تاریخی در قالب پوستر، استند و عکس در ابعاد و زوایای مختلف نهضت نفت و اسنادی از فعالیت های سیاسی احزاب ، نیرو های سیاسی در کرمانشاه ، کارگران صنعت نفت ،  مطبوعات نهضت ملی شدن صنعت نفت و سایر مکاتبات رسمی مربوط به حوادث نهضت ملی شدن صنعت نفت می باشد. این نمایشگاه نخستین نمایشگاه اسناد نفت در غرب کشور است که قرار بود در 29 اسفند ماه سال 1398 برگزار شود ولی به علت شیوع بیماری کرونا با تاخیر برگزار شد.

در کنار این نمایشگاه نشستی تحت عنوان " جایگاه اسناد آرشیویی در مطالعات تاریخ صنعت نفت در غرب" برگزار گردید.

 

 1399/3/25
فهرست