1)

برگزاری کارگاههای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی توسط کتابخانه مرکزی

 

در جهت آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی 98 با سامانه ها و پایگاههای دانشگاه رازی کارگاههای آموزشی در این خصوص توسط کتابخانه مرکزی در آبان و آذر ماه برگزار شد 


 

 

 


1398/9/9
فهرست