1)

برگزاری مراسم بزرگ داشت روز کتاب و کتابداری و کتابخوانی در کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی

به مناسبت روز کتاب و کتابداری و کتابخوانی در تاریخ 22 آبان مراسمی در مرکز توسعه اسناد کرمانشاه برگزار گردید که طی این مراسم ریاست کتابخانه های دانشگاه، جناب آقای دکتر احمدی؛گزارشی اجمالی از روند کار کتابخانه های دانشگاه رازی و آمار چند ساله اخیرارائه نمودند.پس از ایشان معاون پژوهشی جناب آقای دکتر ویسی ضمن تبریک روز کتابدار به اهمیت مسئله کتابخوانی و نقش مطالعه در شناخت هویت انسانی و اجتماعی افراد اشاره نمودند،سپس کتابداران کتابخانه های دانشگاه رازی به بیان مشکلات و پیشنهاد های خود جهت بهبود اوضاع کتابخانه ها و راهکارهایی برای افزایش شوق کتابخوانی پرداختند.در پایان این نشست صمیمی هدایایی به کارمندان کتابخانه های دانشگاه رازی به رسم یاد بود اهداء گردید.


 

 

 


1398/8/22
2)

جلسه کتابخوانی در مرکز اسناد کتابخانه مرکزی

جلسه کتابخوانی با حضور ریاست محترم دانشکده علوم اجتماعی در مرکز اسناد کتابخانه مرکزی برگزار گردید

 


 

 

1398/8/22
فهرست