1)

کتابخانه در سال تحصیلی جدید

 

کتابخانه مرکزی در شروع سال تحصیلی به روایت تصویر

 

 

 

 

 

 

 1398/7/13
2)

نمایشگاه اسناد جنگ تحمیلی با همکاری کتابخانه مرکزی و اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در مرکز اسناد کرمانشاه شناسی

نمایشگاه اسناد جنگ تحمیلی درمرکز اسناد کرمانشاه شناسی کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی با همکاری اداره کل حفظ  آثار  و نشر ارزش های دفاع مقدس برگزار شد. 

 

 

 


1398/7/2
فهرست