1)

دسترسی آزمایشی به پایگاه اطلاعاتی ابسکو

 پایگاه ابسکو شامل مقالات مجلات علمی، مقالات کنفرانس‌ها و گزارش‌های علمی است. این بانک اطلاعاتی بزرگ‌ترین بانک علمی چندمنظوره با دسترسی تمام متن در دنیاست که اختصاصاً برای مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه طراحی شده است. هم اکنون دانشگاه رازی به صورت آزمایشی به این پایگاه دسترسی دارد.

جهت دسترسی به پایگاه ابسکو بر روی لینک زیر کلیک نمائید.

http://www.ebscohost.com


1398/2/15
فهرست