1)

دانشگاه رازی، نماینده دانشگاه های غرب کشور در شورای تأمین منابع علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، در چهارمین مجمع عمومی شورای تأمین منابع علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (irandoc) برگزار شد دانشگاه رازی در این دوره به عنوان نماینده دانشگاه های غرب کشور انتخاب گردید.

دکتر حمید احمدی رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسنادبه عنوان نماینده دانشگاه رازی در این مجمع   با کسب ۱۷ رأی به عنوان نماینده غرب کشور انتخاب شد. دانشگاه بوعلی همدان نماینده دو دوره گذشته، با ۱۳ رأی به عنوان عضو علی البدل و دانشگاه های ایلام و کردستان  نیز به عنوان عضو شورای تأمین منابع علمی غرب کشور انتخاب شدند.

شایان ذکر است این شورا دارای سه مأموریت کلیدی است: ۱. همکاری، هماهنگی، و هم‌راستایی مؤسسه‌ها در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و همچنین گزینش، تأمین، تحویل، و دسترسی به منابع علمی خارجی با رعایت صرفه و صلاح و برای افزایش کارایی، اثربخشی، و بهره‌وری نظام علمی، پژوهشی، و فناوری؛ ۲. گسترش همکاری و اشتراک منابع علمی و یک‌پارچه‌سازی خدمات منابع علمی در وزارت؛ و ۳. همکاری، هماهنگی، و هم‌راستایی در ارائه خدمات منابع علمی به سازمان‌های دیگر در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی. مجمع عمومی شورا از رئیس؛ نماینده معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری؛ و نمایندگان مؤسسه‌های عضو تشکیل می‌شود. مجمع عمومی، هر سه سال یک بار اعضای شورا را انتخاب می‌نماید و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران دبیرخانه این شوراست.

 


1396/12/20
فهرست