1)

کانال تلگرام کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی

آدرس کانال تلگرام کتابخانه مرکزی دانشگاه: http://telegram.me/libraryrazi1395/12/16
2)

چهارمين كارگاه آموزشي آشنايي با مجلات علمي داخلي و خارجي در دانشگاه رازي برگزار شد

به گزارش روابط عمومي دانشگاه رازي، كارگاه آموزشي با موضوع مجلات علمي به منظور آشنايي اعضاي هيأت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي توسط كتابخانه مركزي و مركز اطلاع رساني به صورت تئوري و عملي برگزار شد.

در اين كارگاه شيوه هاي تشخيص مجلات معتبر، ملاك هاي مجلات غير معتبر، بد اخلاقي هاي مجلات، ابزارهاي پيدا كردن مجلات معتبر، شاخص هاي اعتبار سنجي مجلات علمي و پايگاه هاي اطلاعاتي مجلات توسط دكتر فرامرز سهيلي (گروه علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه پيام نور كرمانشاه) به عنوان مدرس كارگاه،  آموزش داده شد. در ابتداي كارگاه دكتر احمدي سرپرست كتابخانه مركزي امكانات و راههاي دسترسي به پايگاه هاي خريداري شده دانشگاه رازي را به اعضاي اين كارگاه معرفي كرد و در ادامه برنامه كارگاه هاي آموزشي كتابخانه مركزي و مركز اطلاع رساني براي سال 1396 را تشريح كرد.

 


1395/12/15
فهرست