1)

آزمايشگاه مكانيك خاك

پديدآور: افلاكي ، اسماعيل
ناشر: تهران : پرهام نشر : علم و صنعت 110 : صنعت گستر
سال نشر: 1387
1398/5/7
2)

تشريح كامل مسائل مكانيك خاك

پديدآور: اميري بهقدم ، مهدي
ناشر: تهران : انتشارات دانشگاهي كيان
سال نشر: 1395
1397/4/26
3)

رابطه ماشين و خاك : فيزيك و مكانيك خاك و خاكورزي

پديدآور: شهيدي، كاظم
ناشر: جهاددانشگاهي ، واحد اروميه
سال نشر: 1384
1395/1/26
فهرست