كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه رازي مجموعه اي از منابع گوناگون در زمينه هاي مختلف علوم و فنون را در بر ميگيرد . هسته اصلي كتابخانه مركزي دانشگاه رازي در سال 1354 ، با مجموعه اي شامل 2000 عنوان كتاب فارسي و غيرفارسي در فضايي حدود 500 متر مربع، فعاليت خود را در سطح كارشناسي در 4 رشته آغاز نمود . بناي فعلي كتابخانه در سال 1383 با مساحت 6500 متر مربع و 3 طبقه گشايش يافت . كتابخانه مركزي در حال حاضر (تا سال 1395) بيش از 14000 نفرعضو فعال است.

دانشگاه رازي علاوه بر كتابخانه مركزي و مركز اطلاع رساني، داراي پنج كتابخانه اقماري به شرح زير است:

  • كتابخانۀ دان‍ش‍ك‍ده‌ ادب‍ي‍ات‌ و علوم انساني
  • كتابخانۀ دانشكده تربيت بدني
  • كتابخانۀ دانشكده دامپزشكي
  • كتابخانۀ دان‍ش‍ك‍ده‌ كشاورزي
  • كتابخانۀ دان‍ش‍ك‍ده‌ علوم اجتماعي
  • كتابخانۀ دانشكده علوم (اين كتابخانه تا سال 1394در محل دانشكده علوم فعال بوده اما از اين سال در كتابخانه مركزي ادغام شده است )
  • كتابخانۀ دان‍ش‍ك‍ده‌ فني و مهندسي (اين كتابخانه تا سال 1397در محل دانشكده فني فعال بوده اما از اين سال در كتابخانه مركزي ادغام شده است)

   كتابخانه هاي اقماري از لحاظ اداري مستقل هستند اما  از لحاظ فني به طور غير متمركز تابع سياست هاي كتابخانه مركزي هستند و در تمام فعالت ها و خدمات خود با كتابخانه مركزي همكاري دارند و در تعيين خط مشي ها و هماهنگ نمودن فعاليت هاي  خود با كتابخانه مركزي ارتباط تنگاتنگ داردند.

 

هدف و وظايف كتابخانه مركزي:

   هدف اصلي كتابخانه مركزي، كمك به ارتقاء سطح كيفي آموزش و پژوهش در دانشگاه، از طريق تامين منابع اطلاعاتي چاپي و الكترونيكي لازم و فراهم نمودن محيطي مناسب جهت استفاده از اين منابع، در راستاي آموزش و پژوهش در كوتاهترين زمان و مفيدترين شرايط است. 

وظايف كتابخانه مركزي و مركز اطلاع رساني: 

1-    نظارت، سرپرستي، هماهنگي با كتابخانه هاي اقماري دانشگاه رازي

2-    انتخاب، سفارش و خريداري كليه منابع اطلاعاتي (چاپي و الكترونيكي) و ارائه خدمات دسترس پذيري منابع و اطلاعات علمي مورد نياز دانشجويان، اساتيد و پژوهشگران دانشگاه

3-     سازماندهي منابع اطلاعاتي اعم از چاپي و الكترونيكي و آماده سازي آنها

4-    تهيه فهرست مشترك از كليه مواد كتابخانه هاي  و مديريت و نظارت بر نرم افزار جامع كتابخانه اي تحت شبكه دانشگاه

5-    راهنمايي و آموزش مراجعان در بازيابي و استفاده از منابع اطلاعاتي و ارائه خدمات اطلاع رساني و مرجع به كليه مراجعان

6-     ارائه خدمات عضويت، امانت و تسويه حساب اعضا

7-    برگزاري مستمر كلاسها و كارگاههاي آموزشي سواد اطلاعاتي براي اعضاي هيات علمي، دانشجويان مقاطع مختلف و كارشناسان دانشگاه

8-    بكارگيري شيوه هاي نوين كتابداري و اطلاع رساني و تكنولوژي هاي پيشرفته اطلاعاتي در جهت استفاده بهينه از نيروي انساني، منابع و امكانات به منظور اشاعه سريعتر اطلاعات، افزايش دسترسي به آن و عرضه فعالانه خدمات

9-    تدوين خط مشي و آيين نامه­ هاي لازم در ارتباط با خدمات و فعاليت­­هاي كتابخانه.

10-       گردآوري و تجزيه و تحليل آمار فعاليت­­هاي كتابخانه و ارائه گزارشهاي لازم

11-       آموزش مداوم كاركنان كتابخانه جهت بروز شدن و استفاده از دانش روز

12-       برقراري ارتباط با ساير كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني و اجراي امانت بين كتابخانه اي

13- جمع آوري و ارائه اسناد توسعه استان كرمانشاه و ارائه آنها  به علاقمندان به صورت نمايشگاه دائمي در مركز مربوطه 

 

رؤساي كتابخانه مركزي از سال 1354 تا كنون

رديف

نام

رشته تحصيلي

مدت به سال

1

آقاي محمد حسن مجابي

كتابداري

12

2

آقاي جلال شاهونه

حسابداري

1

3

دكتر علي بيدمشكي پور

زيست شناسي

2

4

دكتر علي اكبر محسني

ادبيات عرب

1

5

دكتر علي اميني

زيست شناسي

4

6

دكتر حميد رضا قاسمپور

زيست شناسي

4

7

دكتر محمود فضيلت

ادبيات فارسي

2

8

خانم شهلا گنجي

كتابداري

4

9

دكتر غلامرضا زاهدي

مهندسي شيمي

3

10

دكتر نامدار يوسفوند

زيست شناسي

7

11

دكتر حميد احمدي

علم اطلاعات و دانش سناسي

از سال 95 تا كنون


فایلهای پیوست
فهرست