کارگا­ه­های آموزشی کمیته علم سنجی دانشگاه رازی برای اعضای هیأت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان پژوهشی

رديف 

عنوان کارگاه­ 

 اولویت  به ترتیب 

 مدرس 

 

1 

آشنايي با پايگاه هاي اطلاعاتي لاتين ، نحوه جستجو ودريافت مدرک از آن

1. تحصیلات تکمیلی

دکتر صالح رحیمی

دریافت فایل کارگاه

 

 2. کارشناسان پژوهشی

 

2 

آموزش نرم افزارهاي مديريت اطلاعات مانند Endnote  و   غیره

1.اعضای هیأت علمی

دکتر سمیه اسمعیلی

 

2. تحصیلات تکمیلی

 

3. کارشناسان پژوهشی

 

3 

شناخت مجلات معتبر علمی( داخلي و خارجي)

1.اعضای هیأت علمی

دکتر فرامرز سهیلی

دریافت فایل کارگاه

 

2. تحصیلات تکمیلی

 

4 

شیوه های پروپوزال نویسی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی

1.تحصیلات تکمیلی

(حوزه علوم انسانی و اجتماعی)

 

دکتر گل محمدیان

دریافت فایل کارگاه

 
 

5 

افزایش رويت پذيري مقالات از طریق Google Scholar  و Researchgate

1.اعضای هیأت علمی

دکتر سامان عبادی

دریافت فایل کارگاه

 

2. تحصیلات تکمیلی

 

6 

کارگاه شیوه های نگارش ادبی در پایان نامه

1. تحصیلات تکمیلی

دکتر عزیزی فر

دریافت فایل کارگاه

 
 

7 

دانشگاه جهانی و چالش های آن

 

دریافت فایل کارگاه

 

8 

آیین نامه های اداری و استخدامی

1.اعضای هیأت علمی

دکتر رمضانعلی ابوزاده

دریافت فایل کارگاه (1)

دریافت فایل کارگاه (2)

 

9 

آیین نامه های پژوهشی

1.اعضای هیأت علمی

دکتر علیرضا معرفت

دریافت فایل کارگاه

 

10 

آیین نامه های آموزشی

  1. 1.       اعضای هیأت علمی

دکتر غلامرضا سالمیان

دریافت فایل کارگاه (1)

دریافت فایل کارگاه (2)

 

11

سامانه گلستان

  1. 1.       اعضای هیأت علمی

دکتر رضا آقایاری

دریافت فایل کارگاه

 

12

روش تدریس

  1. 1.       اعضای هیأت علمی

دکتر عبدالحمید پاپ زن

دریافت فایل کارگاه (1)

دریافت فایل کارگاه (2)

 

13

روش و مدیریت تحقیق

1.  اعضای هیأت علمی

دکتر عبدالحمید پاپ زن

دریافت فایل کارگاه

 

14

استفاده از اطلاعات منابع علمی دانشگاه رازی

1. اعضای هیأت علمی

دکتر حمید احمدی

دریافت فایل کارگاه (1)

دریافت فایل کارگاه (2)

 

15

مدیریت اطلاعات آموزشی Endnote

1. اعضای هیأت علمی

دکتر سمیه اسمعیلی

دریافت فایل کارگاه

 

16

رویت پذیری آثار علمی در زمینه دریافت استناد

1. اعضای هیأت علمی

دکتر فرامرز سهیلی

دریافت فایل کارگاه

 

17

آیین نامه های ارتقا و تبدیل وضعیت

1. اعضای هیأت علمی

دکتر محمد باقر قلیوند

دریافت فایل کارگاه

 

18

روش ارزیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی

1. اعضای هیأت علمی

دکتر جهانگیر کرمی

دریافت فایل کارگاه

 
 

فایلهای پیوست
فهرست