کتابخانه دانشکده علوم اجتماعیمعرفی کتابخانه:

   کتابخانه دانشگاه رازی از سال 1354 در دانشکده علوم اجتماعی آغاز به کار کرد ، از ابتدای سال 1383 این کتابخانه به سه کتابخانه مجزا و مستقل کتابخانه مرکزی،کتابخانه ادبیات و کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی تقسیم شد و این کتابخانه از 1383 به صورت جداگانه زیر نظر کتابخانه مرکزی به ارائه خدمات میپردازد .

 


هدف و وظایف کتابخانه:

   هدف اصلی کتابخانه،کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش وپژوهش در دانشگاه، ازطریق تامين منابع اطلاعاتی چاپي لازم و فراهم نمودن محیطی مناسب جهت استفاده ازاین منابع، درراستای آموزش وپژوهش درکوتاهترین زمان و مفیدترین شرایط است.

 


معرفی کارکنان :

نام و

نام خانوادگی

عکس

سمت

مدرک تحصیلی

ایمیل

لیلا خدنگ

 

مسئول بخش مواد امانی 

کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی 

-

 

 


منابع کتابخانه:

تعداد نسخ کتب فارسی در محل36701

تعداد نسخ کتب لاتین در محل3746

تعداد پایان نامه های فارسی  5428

تعداد پایان نامه های لاتین701

 


قوانین ومقررات کتابخانه

شرایط عضویت و امانت

  دانشجویان ورودی سال 95 به بعد از طریق سیستم ثنا عضو کتابخانه شده اند و دانشجویان سال های قبل هم با ارائه مشخصات دانشجویی، عضو کتابخانه می شوند و همگی می توانند طبق ضوابط از منابع کتابخانه استفاده نمایند.

 تعدادو مدت زمان منابع امانتی برای اعضا

مقطع تحصیلی

تعداد مجاز کتاب برای امانت

مدت زمان امانت

دانشجوی کارشناسی

2 کتاب

15 روز

دانشجوی کارشناسی ارشد

4 کتاب

20 روز

دانشجوی دکتری

7کتاب

30روز

اعضای هیئت علمی

12 کتاب

یک ترم

کارمندان

7 کتاب

30 روز

 

شرایط تسویه حساب

دانشجو جهت تسویه حساب به بخش امانت کتابخانه دانشکده مراجعه کرده و کتب امانتی را تحویل داده و تسویه اولیه انجام می گیرد و سپس برای تسویه نهائی به کتابخانه مرکزی مراجعه می نماید.

 


کانال های ارتباطی:

 

آدرس : کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی ، روبروی بیمارستان طالقانی ، دانشکده علوم اجتماعی .

تلفن : 8–08338359036

داخلی کتابخانه : 55

دکتر زارع : مستقیم  38388077

فکس : 8355770  

عنوانپیش نمایش


آرشیو
       

فایلهای پیوست
فهرست