ساعات کار کتابخانه

ساعات کار کتابخانه 

بخش 

شنبه تا چهارشنبه

امانت

8 صبح تا 17

مرجع و نشریات

8 صبح تا 15

اطلاع رسانی

8 صبح تا 15

سالن مطالعه برادران

8 صبح تا 24

سالن مطالعه خواهران

8 صبح تا 21

توضیح:

این ساعات کاری در زمانهای مختلف بنا به نظر و صلاحدید مدیریت کتابخانه و دانشگاه تغییر می کنند.

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.